Český den proti rakovině

Dne 11. května 2016 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ – 20. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – rakovina prsu u žen a u mužů. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť. Naše škola obdržela na prodej 200 kytiček. O kytičky byl velký zájem, všechny byly prodány. Na konto sbírky škola odeslala 4050,00 Kč.

Úspěšnými prodejci byly: K. Domesová (IX.A), P. Nováková (IX.A), L.Šmídová (IX.B) a N.Toflová (IX.B). Mockrát děkujeme všem, kteří si kytičku za 20,00 Kč zakoupili. Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková