Český den proti rakovině

Dne 13. května 2015 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ – 19. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory reprodukčních orgánů. Při sbírkové akci za prodej kytiček se vybrala částka 4 086 Kč.

Za vybranou částku škola obdržela poděkování za spolupráci.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková