Český den proti rakovině

Dne 13. května 2015 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ – 19. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory reprodukčních orgánů. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavení onkologických center.

Naše škola obdržela na prodej 200 kytiček. O kytičky byl velký zájem, všechny byly prodány. Na konto sbírky škola odeslala 4 086,00 Kč.
Úspěšnými prodejci byly: L. Houšťová (IX.A), K. Nováková (IX.A), B. Sovadníková (IX.B) a B. Třískalová (IX.B).

Mockrát děkujeme všem, kteří si kytičku za 20,00 Kč zakoupili. Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková