Český den proti rakovině

Dne 14. května 2014 se naše škola zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ – 18. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory plic. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologické výchovy, výzkum a vybavení onkologických center.

Naše škola obdržela na prodej 200 kytiček. Všechny kytičky byly prodány. Na konto sbírky škola odeslala více než 4000,00 Kč. Úspěšnými prodejci byli: A. Hostovičák (IX.B), P. Pokluda (IX.B), B. Hložánková (IX.A), M. Brodová (IX.A), J. Kučera (IX.A)  a  E. Vávrová (IX.A).

Mockrát děkujeme všem, kteří si kytičku za 20,00 Kč zakoupili. Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková