Český den proti rakovině

Dne 30. září 2020 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ  –  24. ročníku celonárodní veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory ledvin. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Naše škola obdržela na prodej 200 kytiček. O kytičky byl velký zájem, všechny byly rychle prodány, musely se tedy doobjednat další. Celkem se prodalo 300 kytiček. 

Výtěžek sbírky byl  6 044,00 Kč.                       

Žákovský parlament mockrát děkuje všem, kteří se do sbírky zapojili a zakoupili si kytičku  za 20,00 Kč.  Přispěli tak na užitečnou věc.

 

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková