Český den proti rakovině

Dne 15. května 2019 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ – 23. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – nádory plic. Účelem sbírky je získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Výtěžek sbírky byl  4 334,00 Kč.                        

Mockrát děkujeme všem, kteří si kytičku za 20,00 Kč zakoupili. Přispěli tak na užitečnou věc.

Za žákovský parlament: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková

Poděkování za spolupráci a podporu