Certifikáty za mezinárodní zkoušky z anglického jazyka

Dne 3. 9. 2013 byly na naší škole slavnostně předány certifikáty za mezinárodní zkoušky z anglického jazyka YLE Movers. Tyto zkoušky jsou po celém světě pořádány univerzitou v Cambridge. Zkoušky se skládají z písemné části (poslech a čtení) a z ústní části (konverzace).
Pro naše žáky je zorganizovala jazyková škola Hello, se kterou jsme v minulém školním roce navázali partnerství a pod jejíž záštitou organizujeme přípravné kurzy k jazykovým zkouškám. Ke zkoušce se v loňském roce přihlásili žáci: Adéla Gajcová, Zuzana Gregorová a Jiří Koutný. Všichni zkoušku úspěšně složili. Gratulujeme a přejeme mnoho dalších studijních úspěchů.

Mgr. Lenka Kudlejová

http://www.hello.cz/cs/jazykove-zkousky