Celkové výsledky literární soutěže Poznej knihu

Během měsíce dubna proběhlo 3. kolo literární soutěže Poznej knihu, které bylo zároveň kolem posledním. Bylo zaměřeno na formu literárního díla – na jeho grafickou a jazykovou stránku. Soutěžící si museli poradit s pěti úkoly, které byly poměrně složité a vyžadovaly nejen fantazii, ale i logiku a jazykovou dovednost. Je škoda, že se zapojila pouze dvě družstva ze všech přihlášených, bohužel tím nezúčastnění ztratili šanci na ceny.

Výsledky 3. kola obou zúčastněných družstev byly vyrovnané, ale družstvo Čárlího andílci si neporadilo s 1. úkolem, a tak zvítězilo „o fous“ družstvo BALUDA, což také rozhodlo o umístění v celkovém pořadí.

A kdo nejlépe poznával knihy?

Na 1. místě se umístilo družstvo složené z žáků třídy 7. B: Barbora Třískalová, Daniel Vojtovič a Lucie Milanovová.

Na 2. místě se umístilo družstvo složené z žaček třídy 6. B: Natálie Toflová, Anna Rišková, Karolína Šmelková, Kateřina Pazdziorová a Lucka Šmídová.

 

Vítězům gratulujeme!

                                                           Mgr. Markéta Orkáčová a Mgr. Alexandra Opletalová 

 

Výsledky 3. kola

Vyzkoušej si jeden z úkolů