Novinky

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 1.3.2021

1.- 9.ročník – povinná distanční výuka  Informace k výuce a učivo zadáváno prostřednictvím elektronické nástěnky Padlet nebo Google učebny, on-line hodiny dle upraveného rozvrhu hodin. Školní družina, Školní klub – zrušena činnost – zákaz osobní přítomností žáků na zájmovém vzdělávání Školní stravování pro žáky na distanční výuce Školní jídelna – v provozu  Žáci v době mimořádného opatření, kdy probíhá povinná distanční výuka, […]