Novinky

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření od 17.5. 2021

1.stupeň ZŠ – prezenční výuka dle stálého rozvrhu hodin 2.stupeň ZŠ – 6.– 9.ročník – střídavá prezenční a distanční výuka po třídách VIII., IX.A, IX.B     distanční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.) VI.A, VII.A, VI.B, VII.B     prezenční výuka – sudý týden (17.5. – 21.5.)   Režimová opatření dle  Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví […]