Novinky

Pokyny pro zahájení on-line výuky od 30.3.2020

Milí žáci, vážení zákonní zástupci žáků, vzhledem k přetrvávajícím mimořádným opatřením a uzavřeným školám jsme upravili od 30.3.2020 způsob výuky a komunikace žáků s vyučujícími. Zahajujeme on–line výuku prostřednictvím aplikací  Padlet a Google Classroom. Tímto způsobem chceme zkvalitnit předávání informací žákům a umožnění zpětné vazby. Bližší informace a postup přihlášení k výuce jsou podrobně uvedeny v záložce […]