Byli jsme opět oceněni v soutěži „ TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost“

Dne 22. 11. 2019 proběhlo v budově Magistrátu hlavního města Prahy slavnostní předávání cen, již XII. ročníku celostátní soutěže s názvem „ TGM – život, dílo a odkaz pro současnost a budoucnost, které vyhlásilo Masarykovo demokratické hnutí ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Předsednictvo Masarykova demokratického hnutí udělovalo ceny za jednotlivé práce. Před samotným vyhlašováním cen jsme byli všichni slavnostně přivítáni a na úvod se nám představil Doc. Ing. Vratislav Preclík Csc., který je velmi známou osobností mezi humanisty, který respektuje a ctí osobu a dílo T. G. Masaryka a motivuje k četbě a úvahám o této velké postavě našich dějin nejen studenty a pedagogy. Od něj jsem také osobně převzala jeho publikaci s vlastnoručním věnováním při převzetí cen, ale nepředbíhejme.

Základní školu Paskovskou v Ostravě – Hrabové jsem reprezentovala v této soutěži pro rok 2018 – 2019 já, Kristýna Pastorková s prací na téma T. G. Masaryk výsledek českého zázraku a Ondřej Kubáň se svou prací na téma Hovory s T. G. M. pod vedením učitele Mgr. Martina Němce. Oba dva jsme se umístili na 4. místě v I. kategorii a obdrželi jsme diplomy, knižní publikace a finanční odměnu.

Čestné uznání, knižní publikace a finanční hotovost jsem však převzala také pro svého učitele ze základní školy Mgr. Martina Němce, který byl pro nás při přípravě na tuto soutěž velkou oporou.

Slavnostní předávání cen bylo zakončeno vystoupením pěveckého sboru s písněmi, které patřily mezi oblíbené T. G. Masaryka a poté slavnostním rautem.

Kristýna Pastorková (žákyně loňské IX. B třídy)