Bobřík informatiky

Bobřík informatiky je informatická soutěž pro žáky základních a středních škol, registrovaná Ministerstvem školství. Ve dnech 6. – 15. 11. 2017 proběhl již desátý ročník online soutěže, do kterého se zapojili i žáci naší školy.

V kategorii Mini soutěžilo 30 žáků z 5. ročníku, v kategorii Benjamín soutěžilo 79 žáků z 6. – 7. ročníku, v kategorii Kadet soutěžilo 25 žáků z 8. – 9. ročníku. Každý soutěžící vyplňoval test na počítači zaměřený na digitální gramotnost, algoritmizaci a programování, na logiku, na matematické základy informatiky, úkoly na porozumění zadaných informací.

Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo 39 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 150 (120 – 5. ročník) bodů a získali tak zasloužené diplomy a pochvaly.

Ing. Romana Šebestová