Bobřík Informatiky 2014

Bobřík informatiky je informatická soutěž pro žáky základních a středních škol, registrovaná Ministerstvem školství. Ve dnech 10. – 4. 11. 2014 proběhl již sedmý ročník soutěže, do kterého se zapojili i žáci naší školy.

V kategorii Mini soutěžilo 10 žáků z V. A, v kategorii Benjamín soutěžilo 44 žáků z 6. a 7. ročníku a v kategorii Kadet soutěžilo 28 žáků z 8. a 9. ročníku. Každý soutěžící vyplňoval test na počítači zaměřený na digitální gramotnost, algoritmizaci a programování, na logiku, matematické základy informatiky, na porozumění informacím.

Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo z naší školy 23 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 150 bodů a získali ocenění Bobříka informatiky.

Gratulujeme všem k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky kategorie Mini:

Výsledky kategorie Benjamin:

Výsledky kategorie Kadet:

Ing. Romana Šebestová