Bobřík informatiky 2013

Bobřík informatiky je informatická soutěž pro žáky základních a středních škol, registrovaná Ministerstvem školství. Ve dnech 11. – 15. 11. 2013 proběhl již šestý ročník soutěže, do kterého se zapojili i žáci naší školy.

V kategorii Benjamín soutěžilo 30 žáků 6. ročníku a v kategorii Kadet soutěžilo 17 žáků z 9. ročníku. Každý soutěžící vyplňoval test na počítači zaměřený na digitální gramotnost, algoritmizaci a programování, na logiku, matematické základy informatiky, na porozumění informacím.

Úspěšnými řešiteli národního kola se stalo z naší školy 11 žáků, kteří získali v soutěžním testu více než 150 bodů a získali Bobříka informatiky.

Gratulujeme všem k výborným výsledkům a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Výsledky kategorie Benjamín

Výsledky kategorie Kadet

Ing. Romana Šebestová