Besedou s pamětníkem jsme završili letošní ročník Příběhů bezpráví

I letos absolvovali naši žáci IX. ročníku v rámci výuky moderních dějin 9. ročníku dvoudílný projekt Příběhy bezpráví – Jeden svět na školách, který zajišťuje organizace Člověk v tísni. V první části projektu shlédli žáci dokumentární film Z deníku Ivany A. Následně žáci diskutovali o obsahu a dojmech z obsahu filmu a absolvovali kontrolní kvíz.

Druhá část projektu se uskutečnila 22. listopadu, kdy na naši školu zavítala pamětnice z organizace Dcery vězňů z 50. let paní Eva Langrová. Beseda s pamětníkem byla rozdělena na tři části. V první části líčila Eva Langrová osud jejího otce jako politického vězně z 50. let a následně osud její, jak byl její život ovlivněn pronásledováním komunistický režimem. Ukazovala dochované historické dokumenty a fotografie. Dále žákům popsala svoje vzpomínky na dobu železné opony a událostí kolem 30. výročí 17. Listopadu. V poslední části besedy následovaly dotazy našich žáků. Děkuji žákům za aktivní přístup v projektu a paní Evě Langrové, která mezi nás opět po roce ráda zavítala.

Mgr. Martin Němec