Astronomická olympiáda 6. – 9. ročník

Po úspěchu žáků ve školním kole, postoupili někteří z nich do krajského kola AO. Úlohy byly zaměřeny na vlastní pozorování, měření, řešení testových otázek, zajímavých příkladů z astronomie.

Ze 159 řešitelů kategorie GH pro žáky 6. – 7. ročníku v Moravskoslezském kraji se nejlépe umístila Adéla Gajcová na 11. místě, David Venus na 14. místě, Adéla Matejzíková  na 19. místě, Zuzana Gregorová na 46. místě, Gabriela Lyčková na 49. místě.

V kategorii EF pro žáky 8. – 9. ročníku v Moravskoslezském kraji se z celkového počtu 149 řešitelů nejlépe umístil Daniel Vojtovič na 52. místě, Radim Walczyk na 58. místě, Daniel Petruška a Tue Tran na 65. místě.

Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů v astronomických a v dalších přírodovědných soutěžích.

Ing. Romana Šebestová