Ani letos nechybíme v projektu Příběhy 20. Století

Navázat na loňský skvělý úspěch naší bývalé žákyně Terezy Divišové se letos v dlouhodobém projektu Příběhy 20. Století pokouší žákyně IX. A třídy Soňa Slovíková. Již jako žákyně osmé třídy začala v loňském školním roce pracovat na projektu s občankou Hrabové a pamětnicí Olgou Petříkovou. Její otec, sociální demokrat, byl známým policisty Buchala, který jako Hrabovský občan byl v politických procesech odsouzen k trestu smrti. Otec Olgy Petříkové ctil principy demokracie a nesouhlasil s nastoleným politickým režimem po roce 1948. Po únorovém převratu byl zatčen a vězněn. Patnáctiletá Olga musela pracovat a živit se sama. Otec Olgy Petříkové zemřel v roce 1987 a Sametové revoluce v roce 1989 se nedočkal.

Soňa Slovíková pracovala na multimediálním projektu Příběhy 20. století s pamětnicí Olgou Petříkovou u příležitosti 25 letého výročí pádu komunismu u nás. Byla vytvořena autentická nahrávka i textový materiál, který mapuje životní osudy paní Petříkové a jejího otce. Nyní bude naše žákyně usilovat před odbornou porotou o to, aby se dostala do užšího celorepublikového finále, jak se to v obrovské loňské konkurenci podařilo Tereze Divišové.

Mgr. Martin Němec