Anglické hry mezi školami

Žáci čtvrtých tříd se 10.10.2014 zúčastnili druhého ročníku Anglických her mezi ostravskými školami, které pořádala Anglicko-česká Wattsenglish školka Ostrava.

V soutěži měla každá třída za úkol připravit si prezentaci jedné anglicky mluvící země. Žáci 4. A prezentovali Jihoafrickou republiku a žáci 4. B středomořský stát Malta. Prezentace byly velmi zdařilé. Objevil se v nich tanec, hra na bubínky, básnička i miniohňostroj.

Protože naši žáci uspěli velmi dobře i ve druhé části soutěže, která obsahovala sportovní a vědomostní úkoly, získala nakonec 4.A druhé a 4.B třetí místo. Kromě medailí a drobných odměn obdržely obě třídy poukaz na jednu vyučovací hodinu výuky s rodilým mluvčím zdarma. Všem soutěžícím blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.