Almanach žákovské a studentské poezie

Během distanční výuky v loňském školním roce, jsme se se žáky věnovali také tvořivému psaní na různá témata. Žáci zpracovávali rozmanitá vyprávění, popisy a tvořili básničky.  Jelikož byla jejich díla zdařilá, zapojili jsme se na podzim do účasti v „ Almanachu žákovské a studentské poezie,“ který vydává Středisko volného času v Ostravě. Básničky čtyř žákyň naší třídy byly vybrány a otištěny.

Vzhledem k současné situaci však nemohlo proběhnout slavnostní předání publikací. Věřím, že i přesto měly žákyně Anežka Chlupatá, Bára Hranická, Adéla Kuzmová a Karolína Stekerová ze svého úspěchu radost. Doufám, že to pro ně bude motivací k další tvůrčí činnosti.

Mgr. Lenka Kudlejová