Aktuality

Školní rok 2018 / 2019

 

Školní družina a školní klub ve školním roce 2019/2020

Žádosti o přijetí žáků do školní družiny a přihlášky do školního klubu pro školní rok 2019/2020 je nutno podat na sekretariátu školy do 20.6.2019. Bližší informace a formuláře ke stažení zde 

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020

Seznam vydaných rozhodnutí o přijetí do ŠD

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – Seznam přijatých žáků do 1.ročníku

Zápis do 1. třídy

2.4. – 3.4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin

náhradní termín zápisu do 1.třídy

23.4. 2019 v 15.00 hodin 

Informace k zápisu do 1. třídy

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

 

Projekt EDISON

V letošním školním roce pokračuje naše spolupráce s mezinárodní organizací AIESEC v projektu EDISON – Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network., který je zaměřen na mezikulturní vzdělávání na základních a středních školách s důrazem na výuku angličtiny. 

V rámci projektu EDISON bude v naší škole po dobu jednoho týdne od 17.2. do 24.2. působit 6  zahraničních studentů  (stážistů) z různých zemí světa – Čína, Indie, Indonésie, Gruzie, Jordánsko, Tunisko.

Tito vysokoškolští studenti povedou výuku anglického jazyka, budou prezentovat svou rodnou zemi, její kulturu, historii a připraví pro žáky další aktivity – hry, soutěže apod., které přispějí k oživení výuky.

Škola pro studenty zajistí ubytování v rodinách našich žáků.  Vy z Vás, kteří jste ochotni některého ze studentů ubytovat a tím svému dítěti ještě komunikaci v anglickém jazyce znásobit, prosím spojte se s Mgr. Evou Vránovou tel. 599 507 126 nebo pište na [email protected]

Věříme, že kontakt se studenty bude přínosem pro Vaše dítě, které má tímto možnost se zdokonalit v anglické konverzaci, získat nové poznatky a hlavně motivaci k učení angličtiny, neboť všechny aktivity budou probíhat v anglickém jazyce. S projektem se můžete seznámit i na https://aiesec.cz/pro-skoly/ , http://aiesec.cz/ostrava/.

 

 Ozdravný pobyt pro žáky a lyžařský výcvikový kurz

Připravujeme 14-ti denní ozdravný pobyt pro žáky 6. – 8.ročníku. Finanční prostředky k jeho zajištění jsme získali z rozpočtu statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který spravuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Ozdravný pobyt, jehož součásti bude lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku, se uskuteční 2.3. – 15.3.2019 v Novém Hrozenkově – Hotel Permoník. V jeho rámci budou pro žáky připraveny různé vzdělávací, sportovní a turistické aktivity, exkurze apod. Z účelové dotace budou žákům hrazeny náklady na ubytování, stravování a pitný režim, pojištění související s organizovaným pobytem, program ozdravného charakteru.

 

 

Ozdravný pobyt pro žáky I.stupně

se uskutečnil 15.10. – 26.10.2018 v Karlově pod Pradědem v Hotelu Moravice.

12-ti denního ozdravného pobytu se zúčastnili žáci  2. – 5. ročníku. Finanční prostředky k jeho zajištění jsme získali ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“. Z účelové dotace byly žákům z 50 % hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování a pitný režim, program ozdravného charakteru. Zákonný zástupce žáka se finančně podílel 50% nákladů na pobyt a dále náklady za dopravu na výlety, vstupné na exkurze a doprovodný program.

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s platností od 1.1.2019:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

tel.č.:   +420 602 705 686

mail:    [email protected]

ID datové schránky:    ewann52

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

tel.č.: +420 724 356 825

email: [email protected]


Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 –  seznam přijatých žáků do 1. ročníku

seznam přijatých žáků – dodatečný zápis

 

Školní rok 2017 / 2018

Ozdravný pobyt žáků  6. a 8.ročníku

Ozdravný pobyt se uskutečnil od 3.4. do 16.4.2018   v Suché Rudné a na Horní Bečvě. V jeho rámci byly pro žáky připraveny různé vzdělávací, sportovní a turistické aktivity ozdravného charakteru, exkurze, besedy, projektové dny apod. Finanční prostředky k zajištění ozdravného pobytu v celkové výši 372 000,- Kč jsme získali z rozpočtu statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který spravuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy. 

 

60. výročí školy

V rušném předvánočním čase jsme si připomněli významné jubileum, jež se pojí s hrabovskou školou. 15. prosince 1957 byla slavnostně otevřena nová budova školy, a tak jsme si přesně po šedesáti letech mohli zavzpomínat na tento významný okamžik v životě obce.

Oslavy výročí započaly už od brzkého rána, kdy žáci místo klasické výuky pracovali na různých tematických projektech. Od 14 hodin se pak škola otevřela veřejnosti. Za doprovodu tónů žáků ZUŠ dr. Leoše Janáčka, jejichž koncertem byl zahájen odpolední program, si návštěvníci mohli prohlédnout třídy a specializované učebny v rámci komentovaných prohlídek. V těchto učebnách se zájemci mohli také zapojit do různých aktivit (zdobení perníčků, práce s mikroskopy atd.), které pro ně byly připraveny. Chodby školy zdobily výtvarné práce žáků, nové grafiky, ke zhlédnutí byla výstavka prací školní družiny. Pro pamětníky byla připravena historická učebna, doplněná o dobové fotografie a věci týkající se života školy v předchozích šesti desetiletích.

Oficiální část oslav zahájil proslovem ředitel školy Mgr. Radek Pollo v 15 hodin na nádvoří školy. Poté se úvodním slovem přidali náměstek primátora Ing. Vladimír Cigánek, děkan Pedagogické fakulty Doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph. D. nebo pan starosta Igor Trávníček. Vyvrcholením programu před školou bylo pásmo básní a písní, které pod taktovkou paní učitelky Mgr. Evy Janšové, Mgr. Lenky Kudlejové a Mgr. Karin Kaňovské, připravili žáci školy. Pro všechny zúčastněné byl připraven vánoční punč nebo čaj a bohaté občerstvení.

Oslavy završilo vystoupení žáků v tělocvičně školy a setkání pamětníků a pozvaných hostů se současnými zaměstnanci školy ve školní jídelně. K výročí založení školy byly vydány pohlednice, kalendáře a další upomínkové předměty. K zakoupení byl také výtisk speciálního vydání školního časopisu.

Za přípravu a realizaci slavnostního setkání u příležitosti 60. výročí školy děkujeme:

žákům, pedagogickým pracovníkům, kuchařkám ŠJ a dalším zaměstnancům školy,

dále sponzorům – Magistrát města Ostravy, Úřad městského obvodu Ostrava – Hrabová, Firma Untraco – Ivan Babinec, Elektroslužby – Petr Mikeska, Firma Global – Ing. Jiří Macura, Řeznictví U Faluta – Tomáš Kleinot,

studentům Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích,

zákonným zástupcům žáků – Martina Vrublová, Věra Kročková, Jan Buršík.

Reportáž z oslav 60.výročí                 

https://vimeo.com/247782309

Vystoupení žáků školy

https://www.youtube.com/watch?v=eN7eEdxu7wY

Školní časopis TORNÁDO –  vydáno u příležitosti 60.výročí založení školy

Omluva autorovi příspěvku „Dopis Viléma Závady …“

 

 

Projekt EDISON

I v letošním školním roce pokračuje naše spolupráce s mezinárodní organizací AIESEC na projektu EDISON, který je zaměřen na mezikulturní vzdělávání na základních a středních školách s důrazem na výuku angličtiny. 

Díky projektu EDISON v naší škole po dobu jednoho týdne od 8. 10.  do 15.10.2017 působilo 6 zahraničních stážistů z různých zemí světa. Tito vysokoškolští studenti vedli výuku anglického jazyka, prezentovali svou rodnou zemi, její kulturu, historii a připraví pro žáky další aktivity – hry, soutěže apod., které přispěly k oživení výuky.

Na organizaci projektu se finančně podílel Spolek rodičů a přátel školy.