Aktuality

Školní rok 2019 / 2020

 

Školní družina a školní klub ve školním roce 2019/2020

Žádosti o přijetí žáků do školní družiny a přihlášky do školního klubu pro školní rok 2019/2020 je nutno podat na sekretariátu školy do 20.6.2019. Bližší informace a formuláře ke stažení zde 

Rozhodnutí o přijetí žáků do školní družiny ve školním roce 2019/2020

Seznam vydaných rozhodnutí o přijetí do ŠD

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání 

Ředitel školy rozhodl ve správním řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 – Seznam přijatých žáků do 1.ročníku

 

Školní rok 2018 / 2019

Projekt EDISON

V letošním školním roce pokračuje naše spolupráce s mezinárodní organizací AIESEC v projektu EDISON – Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network., který je zaměřen na mezikulturní vzdělávání na základních a středních školách s důrazem na výuku angličtiny. 

V rámci projektu EDISON bude v naší škole po dobu jednoho týdne od 17.2. do 24.2. působit 6  zahraničních studentů  (stážistů) z různých zemí světa – Čína, Indie, Indonésie, Gruzie, Jordánsko, Tunisko.

Tito vysokoškolští studenti povedou výuku anglického jazyka, budou prezentovat svou rodnou zemi, její kulturu, historii a připraví pro žáky další aktivity – hry, soutěže apod., které přispějí k oživení výuky.

Škola pro studenty zajistí ubytování v rodinách našich žáků.  Vy z Vás, kteří jste ochotni některého ze studentů ubytovat a tím svému dítěti ještě komunikaci v anglickém jazyce znásobit, prosím spojte se s Mgr. Evou Vránovou tel. 599 507 126 nebo pište na [email protected]

Věříme, že kontakt se studenty bude přínosem pro Vaše dítě, které má tímto možnost se zdokonalit v anglické konverzaci, získat nové poznatky a hlavně motivaci k učení angličtiny, neboť všechny aktivity budou probíhat v anglickém jazyce. S projektem se můžete seznámit i na https://aiesec.cz/pro-skoly/ , http://aiesec.cz/ostrava/.

 

 Ozdravný pobyt pro žáky a lyžařský výcvikový kurz

Připravujeme 14-ti denní ozdravný pobyt pro žáky 6. – 8.ročníku. Finanční prostředky k jeho zajištění jsme získali z rozpočtu statutárního města Ostravy z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, který spravuje odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Ozdravný pobyt, jehož součásti bude lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku, se uskuteční 2.3. – 15.3.2019 v Novém Hrozenkově – Hotel Permoník. V jeho rámci budou pro žáky připraveny různé vzdělávací, sportovní a turistické aktivity, exkurze apod. Z účelové dotace budou žákům hrazeny náklady na ubytování, stravování a pitný režim, pojištění související s organizovaným pobytem, program ozdravného charakteru.

 

 

Ozdravný pobyt pro žáky I.stupně

se uskutečnil 15.10. – 26.10.2018 v Karlově pod Pradědem v Hotelu Moravice.

12-ti denního ozdravného pobytu se zúčastnili žáci  2. – 5. ročníku. Finanční prostředky k jeho zajištění jsme získali ve spolupráci se zřizovatelem Statutárním městem Ostrava – městským obvodem Hrabová z dotačního programu Moravskoslezského kraje „Ozdravné pobyty pro žáky 1. stupně základních škol“. Z účelové dotace byly žákům z 50 % hrazeny náklady na dopravu, ubytování, stravování a pitný režim, program ozdravného charakteru. Zákonný zástupce žáka se finančně podílel 50% nákladů na pobyt a dále náklady za dopravu na výlety, vstupné na exkurze a doprovodný program.

 

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů – GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů s platností od 1.1.2019:

KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

IČ 033 73 444

se sídlem Vídeňská 188/119d, Dolní Heršpice, 619 00 Brno

zastoupena Mgr. Romanem Klimusem, jednatelem

tel.č.:   +420 602 705 686

mail:    [email protected]

ID datové schránky:    ewann52

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Martin Krupa

tel.č.: +420 724 356 825

email: [email protected]