Aktuality

Školní rok 2017 / 2018

 

Konzultační třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků 1. – 9. ročníku se konají 9.1.2018 v době od 15.00  do 18.00 hodin.

Třídní schůzka zákonných zástupců žáků 7.ročníku proběhne v 16.00 hod.

 

60. výročí školy

V rušném předvánočním čase jsme si připomněli významné jubileum, jež se pojí s hrabovskou školou. 15. prosince 1957 byla slavnostně otevřena nová budova školy, a tak jsme si přesně po šedesáti letech mohli zavzpomínat na tento významný okamžik v životě obce.

     Oslavy výročí započaly už od brzkého rána, kdy žáci místo klasické výuky pracovali na různých tematických projektech. Od 14 hodin se pak škola otevřela veřejnosti. Za doprovodu tónů žáků ZUŠ dr. Leoše Janáčka, jejichž koncertem byl zahájen odpolední program, si návštěvníci mohli prohlédnout třídy a specializované učebny v rámci komentovaných prohlídek. V těchto učebnách se zájemci mohli také zapojit do různých aktivit (zdobení perníčků, práce s mikroskopy atd.), které pro ně byly připraveny. Chodby školy zdobily výtvarné práce žáků, nové grafiky, ke zhlédnutí byla výstavka prací školní družiny. Pro pamětníky byla připravena historická učebna, doplněná o dobové fotografie a věci týkající se života školy v předchozích šesti desetiletích.

     Oficiální část oslav zahájil proslovem ředitel školy Mgr. Radek Pollo v 15 hodin na nádvoří školy. Poté se úvodním slovem přidali náměstek primátora Ing. Vladimír Cigánek, děkan Pedagogické fakulty Doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph. D. nebo pan starosta Igor Trávníček. Vyvrcholením programu před školou bylo pásmo básní a písní, které pod taktovkou paní učitelky Mgr. Evy Janšové, Mgr. Lenky Kudlejové a Mgr. Karin Kaňovské, připravili žáci školy. Pro všechny zúčastněné byl připraven vánoční punč nebo čaj a bohaté občerstvení.

     Oslavy završilo vystoupení žáků v tělocvičně školy a setkání pamětníků a pozvaných hostů se současnými zaměstnanci školy ve školní jídelně. K výročí založení školy byly vydány pohlednice, kalendáře a další upomínkové předměty. K zakoupení byl také výtisk speciálního vydání školního časopisu.

     Za přípravu a realizaci slavnostního setkání u příležitosti 60. výročí školy děkujeme:

žákům, pedagogickým pracovníkům, kuchařkám ŠJ a dalším zaměstnancům školy,

dále sponzorům – Magistrát města Ostravy, Úřad městského obvodu Ostrava – Hrabová, Firma Untraco – Ivan Babinec, Elektroslužby – Petr Mikeska, Firma Global – Ing. Jiří Macura, Řeznictví U Faluta – Tomáš Kleinot,

studentům Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích,

zákonným zástupcům žáků – Martina Vrublová, Věra Kročková, Jan Buršík.

 

Reportáž z oslav 60.výročí                 

https://vimeo.com/247782309

Vystoupení žáků školy

https://www.youtube.com/watch?v=eN7eEdxu7wY

 

 

Projekt EDISON

I v letošním školním roce pokračuje naše spolupráce s mezinárodní organizací AIESEC na projektu EDISON, který je zaměřen na mezikulturní vzdělávání na základních a středních školách s důrazem na výuku angličtiny. 

Díky projektu EDISON v naší škole po dobu jednoho týdne od 8. 10.  do 15.10.2017 působilo 6 zahraničních stážistů z různých zemí světa. Tito vysokoškolští studenti vedli výuku anglického jazyka, prezentovali svou rodnou zemi, její kulturu, historii a připraví pro žáky další aktivity – hry, soutěže apod., které přispěly k oživení výuky.

Na organizaci projektu se finančně podílel Spolek rodičů a přátel školy.