Aktuality » Události I. stupně

Návštěva  Galerie výtvarného umění v Ostravě

13.11.2019 navštívili žáci 4.A  Galerii výtvarného umění v Ostravě, kde si prohlédli výstavu slovenského autora Rudolfa Sikory „ Konec světa? Ekologický komiks.“ Během prohlídky se pokoušeli dostat pod kůži umělce, který vytváří digitální tisky plné znaků, hesel a textů týkajících se ekologických témat a diskutovali o ekologických problémech a možnostech jejich řešení. Na závěr si vytvořili „ Odpadouše“ ze zbytků látek, sáčků, PET lahví a dalších recyklovatelných zbytků. Všem se výstava líbila a užili si zejména společné tvoření.

Mgr. Lenka Kudlejová

Halloween 1.A

I u nás ve třídě jsme oslavili svátek strašidel – Halloween. Děti si ve strašidelných převlecích procvičovaly učivo v tematickém vyučování, ale také si zařádily a ochutnaly vlastnoručně umíchaný kouzelný zeleninový lektvar.

Mgr. Karin Kaňovská

Babičko, dědečku, pojďte zase do školy

Dne 23.10.2019 se uskutečnilo ve třídách 1. stupně naší ZŠ první setkání v rámci projektu: Babičko, dědečku, pojďte zase do školy. Pro prarodiče našich žáků vyučující připravily dvě ukázkové vyučovací hodiny plné rozmanitých aktivit. Čas jsme si našli i na vzpomínání, ukázku starých vysvědčení, učebnic, fotografií a popovídání nad šálkem kávy.

Celá akce, které se zúčastnilo 146 prarodičů, probíhala v pozitivní atmosféře a setkala se s kladným ohlasem.

Velmi se těšíme na další setkání, které proběhne koncem listopadu.

Mgr. Lenka Kudlejová

Jablíčkový den v 1. A

Kdo vešel v úterý 22.10.2019 do třídy 1. A, měl pocit, že je v pohádce O Červené Karkulce. Konalo se tam projektové vyučování – Jablíčkový den. Jablíčka prolínala všemi činnostmi během celého dne. Zajímavé úkoly na interaktivní tabuli, vyplňování jablíčkových úkolů v pracovním listu, ochutnávka Slepá bába, výroba ovocných špízů a ježků, výtvarné práce a spousta dalších nápadů. Soutěž O nejhezčí jablíčko vyhrál náš Marek.

Mgr. Karin Kaňovská

Tvoříme ostravskou DNA

V letošním roce se podařilo přihlásit čtyři třídy na akci Tvoříme ostravskou DNA. Jádro buňky obohatili žáci IV. A, IV. B, V. A a V. B, celkem 72 žáků z celkového počtu více jak 500 žáků ostravských škol. Celé akci předcházela naučná prezentace, práce
s pracovními listy a vlastní nácvik. Dne 27. září jsme tedy utvořili část ostravské DNA
roku 2019.

Mgr. Jaroslava Naďová

Dopravní den na 1. stupni

V pátek 20. 9. 2019 proběhl na naší škole Dopravní den věnovaný prohlubování dovedností a znalostí z dopravní výchovy. Žáci trénovali dopravní značky, řešili správné dopravní situace, zjišťovali, jaké jsou povinnosti chodce. Zaměřili jsme se také na kolo – jeho povinnou výbavu, nebezpečné situace a celkovou bezpečnost na silnici z pohledu cyklisty.

Velkým zpestřením pro všechny byla návštěva členů spolku Hrabovských velocipedistů. Ti přijeli na svých kolech v dobovém oblečení a nejenom nám ukázali, jak se jezdí např. na kobře a kostitřasu ,  ale pořádali také besedy pro žáky. Dozvěděli jsme se, jak se na kostitřas naskakuje, kolik váží, jak se na něm jezdí z kopce a další zajímavé věci.

Mgr. Petra Nytrová

Dopravní den v 1. A

Dopravní den si žáci 1.A užili s ukázkou starých kol s cyklisty v dobovém oblečení. Projektový den pak pokračoval ve třídách s využitím interaktivních programů i výrobou „vlastních“ autíček.

Mgr. Karin Kaňovská

Franta tužka 1. A

Umíte kreslit ústy nebo nohou? Touto a mnoha dalšími způsoby si to naši prvňáci vyzkoušeli v programu Franta tužka. Seznámili se s netradičním kreslením a objevovali nové možnosti výtvarného vyjádření.

Mgr. Karin Kaňovská

Den otevřených dveří v hasičárně, IV. B

Využili jsme pozvání dobrovolných hasičů v rámci dne otevřených dveří v Ostravě – Hrabové k návštěvě hasičárny, prohlídce vozového parku. Jako vždy – skvělé!

                                                           Eva Janšová, tř. učitelka

Dopravní výchova v IV. B

Na dopravním hřišti v Ostravě – Hrabůvce si žáci prakticky prověřovali své znalosti týkající se silničního provozu.

                                                           Eva Janšová, tř. učitelka

Divadlo loutek 1. ročník

První třídu v letošním roce děti zahájily návštěvou Divadla loutek s pohádkou Hrnečku , vař! Všem se moc líbila a už teď se těší na další představení.

Mgr. Karin Kaňovská

První týden v IV. B

Po prázdninách přišli žáci odpočatí, veselí, v očekávání nových zážitků. Hned do první práce v pracovních činnostech se všichni pustili s vervou. Stavění staveb z hrášků a párátek bylo velmi zábavné.

                                                           Eva Janšová, tř. učitelka