Aktuality » Mimořádná výuka ve školním roce 2020/2021

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření od 14. 10. 2020  

1.stupeň ZŠ – distanční výuka

  • učivo zadáno na elektronické nástěnce Padlet

2.stupeň ZŠ – distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin) 

  • učivo zadáno na Google Classroom

Školní družina, Školní klub zrušena činnost – zákaz osobní přítomností žáků na zájmovém vzdělávání

Školní jídelna – v provozu 

Informace ke školnímu stravování v době mimořádných opatření  

Žáci v době mimořádného opatření, kdy probíhá povinná distanční výuka, mají nárok na dotovanou stravu.

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem v době od 12.00 do 13.15 hod.

Žáci mají stravné odhlášeno.

Pokud žák bude obědy odebírat, proveďte přihlášení stravy do 14.10. na www.strava.cz, SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: [email protected].

26.10. – 27.10. 2020 – volné dny pro žáky – zákaz osobní přítomností žáků

29.10. – 30.10.2020 – podzimní prázdniny

 

On–line výuka s využitím aplikace Padlet, Učebna Google Classroom pro žáky tříd I. stupně:

K zadávání učiva a materiálů vytvořili vyučující pro daný ročník a předmět jednotlivé kurzy.

třída TU zvolená aplikace  odkaz na Padlet, G učebnu
I.A Mgr. Kraváriková padlet https://padlet.com/katerinakravarikova/b4yxd7gjq1kfcpcx
I.B Mgr. Herzánová padlet  
II.A Mgr. Kaňovská padlet https://padlet.com/karinkanovska/p7gxha9hoids
II.B Mgr. Slamiaková padlet https://padlet.com/janaslamiakova/sc7gxfvrgf5v
III.A Mgr. Zezulková padlet https://padlet.com/bozenazezulkova/3A
III.B Mgr. Stiborová padlet https://padlet.com/sarkastiborova/3B
III.A+III.B angličtina Mgr. Hekerová padlet https://cs.padlet.com/hanahekerova/7qpnm8h1xgd9r7mf
IV.A Mgr. Nytrová padlet https://padlet.com/petranytrova/4A
IV.B Mgr. Černotová padlet https://padlet.com/michaelacernotova/4B
V.A Mgr. Kudlejová padlet https://padlet.com/lenkakudlejova/ctvrtacihrabova
V.B Mgr. Janšová G učebna rbgwwwl

 

On–line výuka s využitím aplikace Učebna Google Classroom pro žáky tříd II. stupně:

K zadávání učiva a materiálů vytvořili vyučující pro daný ročník a předmět jednotlivé kurzy. Do jednotlivých předmětů se tak žáci přihlásí pomocí zadaných kódu.

vyučující třída předmět kód kurzu
Mgr. Kozubová VI.A fyzika ga2prb4
  VI.B fyzika okcbqnv
  VIII. fyzika 5ditkcf
  VIII. chemie t4l4joz
Ing. Šebestová IX.A matematika r7myv67
  IX.A cv matematika ywtmzbj
  VII.A fyzika 6a2qzkn
  VII.B fyzika nstf6dl
  IX.A fyzika qeunqrf
  IX.B fyzika k6zmmx7
  VIII. informatika hd2fssf
  V.A Ikt1 5zbtxyh
  V.B Ikt1 uffkwdh
Mgr. Gomolová VI.B matematika 7n6n3cw
  VII.A matematika foewxxc
  VIII. matematika jhogrzq
Mgr. Hališková VI.A zeměpis ybi3kmk
  VI.B zeměpis c6dojj2
  VIII. zeměpis 37pvzxc
  IX.A zeměpis rwqdtco
  IX.B zeměpis xq4bwpc
  VII.A zeměpis dw4kvmq
  VII.B zeměpis quwl7fg
Mgr. Hekerová VI.A angličtina i5nfkqx
  VI.A český jazyk vvgtvm4
  V.B angličtina b22m5m5
  VII.B český jazyk nijvlh6
Mgr. Janečková VI.B přírodopis qp25us3
  VI.A přírodopis sztj237
  VII.A přírodopis z7gaurk
  VII.B přírodopis nhapmtx
  IX.A chemie 6cm3r7m
  IX.B chemie rac2llj
Mgr. Janků IX. B matematika 6c36toe
  IX. A přírodopis 47cykpl
  IX. B přírodopis ftfh2o7
Mgr. Němec VII. A německý jazyk bukstqq
  VII. B německý jazyk geyfqmf
  VIII. německý jazyk atesx46
  IX. A německý jazyk woekcxp
  IX. B německý jazyk t5r3a7j
  VII. B dějepis 46ac6bs
  VIII. dějepis yoybrt3
  IX. A dějepis uidjodz
  VII. A dějepis gga7fiq
  VI. B dějepis 5tyo4ni
  IX. B dějepis 3fsraep
Mgr. Opletalová VI.B český jazyk 3virmss
  IX.A český jazyk 47ffqg3
  IX.B český jazyk 47ffqg3
Mgr. Staňková VII.B matematika wgoo4z6
  VI.A matematika i7fwnj2
  VIII. přírodopis zvmcfwr
Mgr. Stekerová VII.A český jazyk bwz2hk3
  VIII. český jazyk fjdr3a7
Mgr. Vránová VII.A angličtina vonr5ms
  VII.B angličtina nh7zjd4
  VIII. angličtina 1 atiuyaj
  IX.A angličtina 1 6uh3zjy
  IX.B angličtina c7ab5it
  VI.B angličtina ne3tkkt
  IV. angličtina 3drcu6x