Aktuality » Informace k provozu školy v průběhu pandemie Covid-19

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření    

14. 10. – 23. 10. 2020  

distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Školní družinaŠkolní klub – zrušena činnost – zákaz osobní přítomností žáků na zájmovém vzdělávání

Školní stravování pro žáky na distanční výuce

Školní jídelna – v provozu 

Informace ke školnímu stravování v době mimořádných opatření  

Žáci v době mimořádného opatření, kdy probíhá povinná distanční výuka, mají nárok na dotovanou stravu.

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem v době od 12.00 do 13.15 hod.

26.10. – 27.10. 2020 – volné dny pro žáky

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. ŠD  a ŠJ mimo provoz.

29.10. – 30.10.2020 – podzimní prázdniny

 

Povinnost nošení roušek i ve výuce II. stupně ZŠ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví budou roušky od pátku 18.9.2020 povinné ve všech prostorách školy, při výuce ve třídách, v učebnách pro žáky II. stupně. 
Žáci tak musí mít roušky během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít. 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Doporučení pro školy, školská zařízení a pro zákonné zástupce dítěte

Mimořádná opatření ke dni 10.9.2020

  • S platností od 1.9.2020 je z preventivních a protiepidemických opatření omezen vstup zákonných zástupců žáků a ostatních osob do budovy školy.
  • Od 10.9. 2020 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu pobytu mimo třídu nasadí roušky. Roušku si žák odkládá pouze při konzumaci jídla ve školní jídelně.
  • Žákům bude doporučeno používat roušku i během výuky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.