Aktuality » Informace k provozu školy v průběhu pandemie Covid-19

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 25.1. do 29.1. 2021

Z důvodů mimořádných opatření je provoz školy zajištěn ve stejném režimu jako dosud.

1.a 2. ročník – prezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

3.– 9.ročník – povinná distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku

Školní jídelna   v provozu 25.1. – 28.1.2021

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

Informace k uzavření I.pololetí školního roku 2020/2021

Hodnocení prospěchu a chování za I.pololetí bude zákonným zástupcům žáků k dispozici od 28.1.2021 v systému Bakaláři (přístup přes web školy).

28.1.2021

– vydání výpisu vysvědčení žákům 1. a 2. ročníku v průběhu 4 vyučovací hodiny

– vydání výpisu vysvědčení a přihlášek na SŠ žákům 9.ročníku – individuálně dle pokynů TU

Žáci 3. – 8.ročníků obdrží výpis vysvědčení v tištěné podobě v okamžiku, kdy bude umožněná osobní přítomnost žáků ve škole.

29.1.2021 – pololetní prázdniny

ŠD a ŠJ mimo provoz.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 11.1. do 22.1. 2021

Z důvodů mimořádných opatření je provoz školy zajištěn ve stejném režimu jako v předchozím týdnu.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádných opatření od 4.1. 2021

1. a 2. ročníkprezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci měli s sebou minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

3.– 9.ročník povinná distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Prezenční individuální konzultace žáků ve škole budou umožněny s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Termíny individuálních konzultačních hodin pro žáky

Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku. 

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby 4.1. 2021 v deníčku ŠD upřesnili odchody a vyzvedávání žáka ze ŠD.

Školní jídelna   v provozu.

Stravu je nutno objednat  do 4.1. 2021 do 8.00 hod. přes www.strava.cz , případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: jí[email protected]

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

 

Ukončení výuky před vánočními prázdninami

Rozhodnutím MŠMT bude výuka ukončena ke dni 18.12.2020.

21.12. a 22.12.2020 vyhlášeno volno pro žáky.

Na volné dny navazují vánoční prázdniny od 23.12.2020 do 3.1.2021.

Provoz ŠJ a ŠD je v době volných dnů i vánočních prázdnin zrušen.

V pondělí 21.12. nabízíme žákům hodiny on-line výuky dle pondělního rozvrhu hodin pro distanční výuku, na nichž bude účast dobrovolná a budou věnovány procvičování a opakování učiva. Bližší informace podají žákům třídní učitelé.

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření od 18.11. 2020

1. a 2. ročníkprezenční výuka dle platného rozvrhu hodin

Vzhledem k tomu, že žáci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, žádáme zákonné zástupce žáků, aby žáci měli s sebou minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení.

 Školní družina – provoz zajištěn pro žáky 1. a 2.ročníku. Příchod žáků a vyzvedávání žáků přes vedlejší vstup u ŠJ.

Žádáme zákonné zástupce žáků, aby 18.11. v deníčku ŠD upřesnili odchody a vyzvedávání žáka ze ŠD.

Školní jídelna   v provozu.

Stravu je nutno objednat  do 16.11. 2020 přes www.strava.cz , případně SMS zprávou na tel. 773 791 605 nebo e-mailem: [email protected] .

3.– 9. ročník povinná distanční výuka

Prezenční individuální konzultace žáků ve škole budou umožněny s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Informace k organizaci konzultačních hodin sdělí zákonným zástupcům žáků třídní učitele.

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů u bočního vchodu z parkoviště (vstup ke kanceláři vedoucí ŠJ).

 

Informace k organizaci výuky v rámci mimořádného opatření    

14. 10. – 23. 10. 2020  

distanční výuka (výuka on-line dle upraveného rozvrhu hodin)

Školní družinaŠkolní klub – zrušena činnost – zákaz osobní přítomností žáků na zájmovém vzdělávání

Školní stravování pro žáky na distanční výuce

Školní jídelna – v provozu 

Informace ke školnímu stravování v době mimořádných opatření  

Žáci v době mimořádného opatření, kdy probíhá povinná distanční výuka, mají nárok na dotovanou stravu.

Školní jídelna umožní odběr obědů (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem v době od 12.00 do 13.15 hod.

26.10. – 27.10. 2020 – volné dny pro žáky

Zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole. ŠD  a ŠJ mimo provoz.

29.10. – 30.10.2020 – podzimní prázdniny

 

Povinnost nošení roušek i ve výuce II. stupně ZŠ

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví budou roušky od pátku 18.9.2020 povinné ve všech prostorách školy, při výuce ve třídách, v učebnách pro žáky II. stupně. 
Žáci tak musí mít roušky během výuky s výjimkou tělocviku a činností, při nichž není možné roušky mít. 

Doporučený postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19

Doporučení pro školy, školská zařízení a pro zákonné zástupce dítěte

Mimořádná opatření ke dni 10.9.2020

  • S platností od 1.9.2020 je z preventivních a protiepidemických opatření omezen vstup zákonných zástupců žáků a ostatních osob do budovy školy.
  • Od 10.9. 2020 všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu pobytu mimo třídu nasadí roušky. Roušku si žák odkládá pouze při konzumaci jídla ve školní jídelně.
  • Žákům bude doporučeno používat roušku i během výuky.
  • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.