ADOPCE ZVÍŘETE V ZOO OSTRAVA

Žákovský parlament pořádá sbírku – finanční dar na chov pandy červené v ZOO Ostrava. Chov je náročný, protože se pandy živí bambusem, který se dováží.

Příspěvky se budou vybírat do konce měsíce října. Rádi bychom vybrali částku 5000 Kč, která je podmínkou pro zveřejnění školy na tabuli nejvýznamnějších dárců.

Předem děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojí.

Žákovský parlament