ADOPCE zvířete v ZOO Ostrava

Žákovský parlament školy pořádal sbírku na sponzorský příspěvek, který je určen na výdaje spojené s chovem pandy červené v ZOO Ostrava.
Sponzorský příspěvek činil  5 840,00  Kč.

Velké poděkování patří všem, kteří přispěli.   

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková

Panda červená

Děkovný list