ADOPCE zvířete v ZOO Ostrava

Žákovský parlament školy pořádal sbírku na sponzorský příspěvek, který je určen na výdaje spojené s chovem pandy červené v ZOO Ostrava. Sponzorský příspěvek činil 12 124,00 Kč.

Velké poděkování patří všem, kteří přispěli.

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková

Certifikát

Panda