Absolventi v naší škole

V sobotu 4. října 2013 byla škola poctěna návštěvou absolventů, a to po padesáti letech. Když třída IX. B končila ve školním roce 1962/1963, bylo v ní 36 žáků. Jejich třída, současná odborná učebna PC II, byla zastavěna ještě sklopnými lavicemi.

Uvítala jsem skupinu 18 lidí, kteří přišli zvesela, mnozí přijeli z daleka, měli spoustu otázek, zajímali se o historii, zabývali se vzpomínkami, ale především se zajímali o to, jaké podmínky ve škole mají současní žáci, jak se podporují technické dovednosti, jak jsme moderně vybaveni. Zavzpomínali na radostné chvíle strávené v této budově,
i když některé věci nenávratně zmizely.

Provedla jsem budovou absolventy, kteří mi dokázali, že čas strávený v této škole patří k jejich pozitivní minulosti a Hrabová se zapsala i do jejich vzpomínek.
Dovedli se zastavit, udělat si na sebe čas. Bylo mi ctí.

Mgr. Jaroslava Naďová – zástupce ředitele