Český den proti rakovině

Dne 11. května 2016 se naše škola opět zapojila do celostátní akce ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINÉ  – 20. ročníku veřejné sbírky ve prospěch Ligy proti rakovině Praha, tentokrát s tematickým zaměřením – rakovina prsu u žen a u mužů. Účelem sbírky bylo získání finančních prostředků na nádorovou prevenci, podporu onkologického výzkumu a vybavení onkologických pracovišť.

Poděkování za sbírkovou akci

Za ŽP: Mgr. Libuše Staňková a Mgr. Simona Hališková