Testování žáků COVID – 19

Povinné antigenní testování žáků škol COVID-19

Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že ve dnech 22. a 29. listopadu 2021  proběhne testování na onemocnění covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních, žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.

Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. Antigenní test bude prováděn vždy před zahájením výuky výhradně ve škole.

Netestují se žáci s lékařským potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 (do 180 dnů od potvrzeného pozitivního PCR testu), žáci s potvrzením o očkování (14 dnů po druhé dávce očkování) nebo žáci, kteří absolvují testování na odběrovém místě a mají negativní PCR test (platnost 3 dny) nebo antigenní test (platnost 24 hod.)

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za speciálních podmínek “pro netestované” nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, zákaz některých aktivit atd.)