PRETESTY NA MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY YLE

Dne 30.3.2016 měli žáci pátých a šestých ročníků naší školy možnost si zdarma vyzkoušet pretesty na mezinárodní jazykové zkoušky YLE. Zkoušky YLE (Starters, Movers a Flyers) jsou určeny dětem od 7 do 12 let. Jsou tvořeny tak, aby je motivovaly k učení angličtiny. Školy po celém světě pomocí těchto zkoušek motivují děti ke studiu angličtiny a ukazují rodičům pokrok, kterého jejich děti dosahují. V testech si vyzkoušeli část zaměřenou na čtení, psaní a poslech. Někteří žáci v těchto oblastech prokázali velmi dobré znalosti a dovednosti.

Na základě výsledků obdrželi certifikáty s dosaženou jazykovou úrovní a doporučením k jakému typu zkoušky by se mohli přihlásit. Pro mnohé žáky jejich výsledky budou jistě povzbuzením k dalšímu studiu angličtiny, protože i někteří žáci pátých ročníků dosáhli v testech úrovně Movers ( A1 dle CEFR), ale také Flyers ( A2 dle CEFR). Tohoto testování se žáci naší školy mohou účastnit zdarma díky spolupráci s jazykovou školou Hello, pod jejíž záštitou pořádáme přípravné jazykové kurzy pro cambridgeské zkoušky.

 Mgr. Lenka Kudlejová