Angličtina trochu jinak

Během letošního školního roku navštěvuje ZŠ Hrabová rodilá mluvčí – paní Jie, která vždy jeden den v měsíci zpestřuje výuku angličtiny žákům v různých ročnících a třídách. Hodiny tak bývají zaměřeny na mluvený projev a porozuměn mezi rodilou mluvčí a žáky.

Zapojili jsme se tímto ve spolupráci s jazykovou školou Hello do projektu Evropské unie, který je zaměřen na začlenění rodilých mluvčí do výuky cizích jazyků na našich školách, což napomáhá nejen procvičení konverzace ale také vzájemnému sbližování a poznávání kultur a tradic jednotlivých zemí.

Hodiny s Jie si žáci oblíbili a vzájemně pevně věříme, že v tomto smysluplném projektu budeme pokračovat i nadále v příštím školním roce.

Mgr. Eva Machejová